Chi tiết sản phẩm
KT: 590 x 420 x 185 mm.
Lượng gas : 0,491 kg/h.
Trọng lượng : 7,0 Kg
Có 02 lò nấu bằng nhau, đốt trong (Inner burner).
Mặt bếp bằng thép phủ men.
Đánh lửa IC.
Có ngắt gas tự động
Ống điếu, đầu đốt liền nhau bằng thép dập

Nhấn vào hình để xem rõ hơn

RV-5600Gi
KT: 590 x 420 x 185 mm.
Lượng gas : 0,491 kg/h.
Trọng lượng : 7,0 Kg
Có 02 lò nấu bằng nhau, đốt trong (Inner burner).
Mặt bếp bằng thép phủ men.
Đánh lửa IC.
Có ngắt gas tự động
Ống điếu, đầu đốt liền nhau bằng thép dập
3036000VNĐ 2640000VNĐ
Sản phẩm cùng loại
3415500 VNĐ 2970000VNĐ
908500 VNĐ 790000VNĐ
2288500 VNĐ 1990000VNĐ
2346000 VNĐ 2040000VNĐ
2392000 VNĐ 2080000VNĐ
2392000 VNĐ 2080000VNĐ
2127500 VNĐ 1850000VNĐ
Sản phẩm bán chạy nhất
3783500 3290000
Sản phẩm khác
0VNĐ VNĐ