Chi tiết sản phẩm
KT: 700 x 376 x 133 mm.
Lượng gas ï: 0,38 kg/h.
Trọng lượng : 4,4 Kg
Có 2 đầu bằng nhau
Đánh lữa bằng mageto
Mặt bếp tráng men màu đen

Nhấn vào hình để xem rõ hơn

RV-287(G)
KT: 700 x 376 x 133 mm.
Lượng gas ï: 0,38 kg/h.
Trọng lượng : 4,4 Kg
Có 2 đầu bằng nhau
Đánh lữa bằng mageto
Mặt bếp tráng men màu đen
908500VNĐ 790000VNĐ
Sản phẩm cùng loại
3415500 VNĐ 2970000VNĐ
2288500 VNĐ 1990000VNĐ
2346000 VNĐ 2040000VNĐ
2392000 VNĐ 2080000VNĐ
2392000 VNĐ 2080000VNĐ
2127500 VNĐ 1850000VNĐ
Sản phẩm bán chạy nhất
3783500 3290000
Sản phẩm khác
5658000VNĐ 4920000VNĐ