Chi tiết sản phẩm
KT: 700 x 376 x 133 mm.
Lượng gas ï: 0,38 kg/h.
Trọng lượng : 4,4 Kg
Có 2 đầu bằng nhau
Đánh lữa bằng mageto
Mặt bếp tráng men màu đen

Nhấn vào hình để xem rõ hơn

RV-287(G)
KT: 700 x 376 x 133 mm.
Lượng gas ï: 0,38 kg/h.
Trọng lượng : 4,4 Kg
Có 2 đầu bằng nhau
Đánh lữa bằng mageto
Mặt bếp tráng men màu đen
908500VNĐ 790000VNĐ
Sản phẩm cùng loại
3415500 VNĐ 2970000VNĐ
437000 VNĐ 380000VNĐ
2530000 VNĐ 2200000VNĐ
2392000 VNĐ 2080000VNĐ
2530000 VNĐ 2200000VNĐ
2334500 VNĐ 2030000VNĐ
Sản phẩm bán chạy nhất
14214000 12360000
Sản phẩm khác
16663500VNĐ 14490000VNĐ